Borghese Real Estate sluit intentieovereenkomst met gemeente Leidschendam-Voorburg

9 juli 2020

Borghese Real Estate heeft op 7 juli 2020 een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Leidschendam-Voorburg voor 2 van de deellocaties in Klein Plaspoelpolder (KPP) en het Damsigt kantoorgebouw in de voormalige gemeentewerf. Klein Plaspoelpolder (KPP) verandert de komende jaren in een groene, duurzame woonwijk met een aantrekkelijke variatie aan woningen voor verschillende groepen. Naast koopwoningen komen er ook woningen in de sociale en middeldure huur, zodat een gemengde woonwijk ontstaat.

Wethouder Astrid van Eekelen: “De ondertekening van deze intentieovereenkomst met Borghese, eigenaar van het Damsigt kantoorgebouw, is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Klein Plaspoelpolder”.

Start herontwikkeling Damsigtkantoor - gemeentewerf

Borghese en de gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoeken samen de mogelijkheden tot herontwikkeling van twee van de deellocaties in Klein Plaspoelpolder. Deze deellocaties bestaan uit het leegstaande Damsigt kantoorgebouw met parkeerterrein, de voormalige gemeentewerf en een deel van het Avalexterrein. Door de samenwerking kan zonder beperking van de huidige eigendomsgrenzen worden gekeken naar de beste oplossing voor duurzame woningbouw, de inpassing van sociale huurwoningen en de ontsluiting van het gebied. De klankbordgroep Klein Plaspoelpolder is nadrukkelijk bij het onderzoek betrokken en zal gedurende het proces betrokken blijven.

Spelregelkaart als basis

Uitgangspunt voor het onderzoek is de spelregelkaart, die de gemeente samen met omwonenden, eigenaren, ondernemers en mogelijk toekomstige bewoners heeft opgesteld. In de spelregelkaart zijn de ambities voor het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod en de openbare ruimte vastgelegd, met onder meer een doorgaande fietsverbinding en een groen wandelpad tussen de Oude Trambaan en de Vliet.


Borghese Real Estate heeft op 7 juli 2020 een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Leidschendam-Voorburg voor 2 van de deellocaties in Klein Plaspoelpolder (KPP) en het Damsigt kantoorgebouw in de voormalige gemeentewerf. Klein Plaspoelpolder (KPP) verandert de komende jaren in een groene, duurzame woonwijk met een aantrekkelijke variatie aan woningen voor verschillende groepen. Naast koopwoningen komen er ook woningen in de sociale en middeldure huur, zodat een gemengde woonwijk ontstaat.

Wethouder Astrid van Eekelen: “De ondertekening van deze intentieovereenkomst met Borghese, eigenaar van het Damsigt kantoorgebouw, is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Klein Plaspoelpolder”.

Start herontwikkeling Damsigtkantoor - gemeentewerf

Borghese en de gemeente Leidschendam-Voorburg onderzoeken samen de mogelijkheden tot herontwikkeling van twee van de deellocaties in Klein Plaspoelpolder. Deze deellocaties bestaan uit het leegstaande Damsigt kantoorgebouw met parkeerterrein, de voormalige gemeentewerf en een deel van het Avalexterrein. Door de samenwerking kan zonder beperking van de huidige eigendomsgrenzen worden gekeken naar de beste oplossing voor duurzame woningbouw, de inpassing van sociale huurwoningen en de ontsluiting van het gebied. De klankbordgroep Klein Plaspoelpolder is nadrukkelijk bij het onderzoek betrokken en zal gedurende het proces betrokken blijven.

Spelregelkaart als basis

Uitgangspunt voor het onderzoek is de spelregelkaart, die de gemeente samen met omwonenden, eigenaren, ondernemers en mogelijk toekomstige bewoners heeft opgesteld. In de spelregelkaart zijn de ambities voor het realiseren van een gedifferentieerd woningaanbod en de openbare ruimte vastgelegd, met onder meer een doorgaande fietsverbinding en een groen wandelpad tussen de Oude Trambaan en de Vliet.